BE OM OFFERT

En OVK besiktning ska ske vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på ventilationssystem, i näst intill alla fastigheter, med undantag för vissa jordbruksfastigheter, industrier, militära anläggningar och för enplans och tvåplans villor. Skälet till att det ska genomföras en OVK besiktning är för att kontrollera att luften inomhus är bra så att inte personer som vistas i fastigheten blir trötta, får huvudvärk eller blir sjuka.

En OVK besiktning kan ta allt från några timmar upp till flera dagar att genomföra, beroende på hur komplex fastighetens ventilationssystem är och antal utrymmen som behöver besiktigas. Det innebär att i en fastighet som innehåller många lägenheter krävs det planering så att besiktningsmannen får tillgång till alla lägenheter under en tidsperiod.

Genom oss kommer du i kontakt med certifierade OVK kontrollanter som har stor erfarenhet och en stor kunskap inom OVK besiktningar. Kontakta oss för mer information om OVK besiktningar, då du vill beställa en OVK eller för att erhålla en offert. 

Så här går en OVK besiktning till

Efter att du som fastighetsägare har accepterat en offert och gjort en tidsbokning så kommer en certifierad besiktningsman ut till fastigheten för att genomföra en besiktning.

Besiktningsmannen har ett protokoll som besiktningsmannen kommer att gå igenom som bland annat innebär att besiktningsmannen granskar fastighetens ventilationssystem för att kontrollera om någon del är utbytt eller lagad. Besiktningsmannen kontrollerar också ventilationskanalerna så att dessa inte innehåller några föroreningar som sedan kan föras med in i lokalerna eller lägenheterna.

Det sker också en kontroll av inomhusluften och att det finns en bra cirkulation av inomhusluften. Utöver det kommer besiktningsmannen också att kontrollera att det finns skötselinstruktioner och information om ventilationsanläggningen uppsatta.

I samband med en OVK besiktning kommer besiktningsmannen också att ge förslag på energisparande åtgärder som kan genomföras med hjälp av fastighetens ventilationssystem.

Dessa förslag kan innebära att fastighetsägaren får veta hur denna kan komplettera ett ventilationssystem för att exempelvis använda detta för uppvärmning av huset. Dock är dessa förslag om energisparande åtgärder endast råd och ingenting som fastighetsägaren behöver utföra eller följa.

Ibland kommer en OVK besiktningen påvisa brister i ventilationssystemet, vilket ofta kan vara att ventilationskanaler behöver rengöras eller att luftcirkulationen behöver förbättras. Detta är åtgärder som fastighetsägaren är skyldig att genomföra enligt lagen om OVK.

När OVK kontrollanten är klar med besiktningen kommer denne att överlämna ett protokoll både till fastighetsägaren och till kommunens byggnadsnämnd. Det är sedan kommunens byggnadsnämnd som kommer att följa upp att de brister som påvisats i OVK besiktning blir åtgärdade.

Om en fastighetsägare inte åtgärdar de brister som påtalats kan kommunens byggnadsnämnd besluta om att förelägga om vite. Det innebär att fastighetsägaren kan tvingas att betala böter ända fram till dess att bristerna är åtgärdade.

Efter godkänd OVK besiktning kommer fastighetsägaren att erhålla ett intyg på att fastigheten har genomgått en OVK besiktning. Detta intyg ska fastighetsägaren sedan sätta upp i fastigheten så att alla kan se att fastigheten är besiktigad.