BE OM OFFERT
BRF

Lagen om OVK tillkom i början på 1990-talet efter att det förekommit en del rapporter om att bland annat barn i skolor vistades i inomhusmiljöer som inte varit hälsosamma och som påverkats barnets hälsa.

Även personer på kontor eller i butiker har haft dålig inomhusmiljö som gjort att de blivit trötta och fått huvudvärk då de arbetat i lokalerna. Orsakerna till den dåliga inomhusmiljön var ofta att luften cirkulerade dåligt eller att luften som fördes in i lokalerna varit förorenad.

Sedan år 1991 krävs det att alla fastigheter som har lokaler där personer vistas, som exempelvis kontor, skolor, lägenheter, butiker eller liknande ska genomgå en OVK besiktning vart 3:e år eller vart 6:e år.

Om du har en fastighet som ska OVK besiktigas kan du vända dig till. Vi förmedlear kontakt med certifierade OVK kontrollanter som har stor erfarenhet och en bred kunskap om obligatorisk ventilationskontroll och ventilation. 

Att genomföra en OVK besiktning

Har du en fastighet som inrymmer många lokaler eller lägenheter eller som har ett komplext ventilationssystem kan det krävas att OVK besiktningen planeras. Detta så att OVK kontrollanten har tillgång till alla utrymmen som ska besiktigas samtidigt så att det går att göra en smidig besiktning.

Vid en OVK besiktning kommer kontrollanten att göra en okulär besiktning av ventilationssystemet. Dels kommer ventilationssystemets kanaler att granskas för att kontrollera om de innehåller föroreningar som kan föras med luften in i fastigheten.

Kontrollanten kontrollerar också om det är några delar som är utbytta eller som har lagats sedan den senaste besiktningen. Utöver det kommer kontrollanten att kontrollera att luften inne i lokalerna har en bra cirkulation så att gammal luft snabbt byts ut mot ny, frisk luft.

OVK kontrollanten kommer också att granska att det finns skötselinstruktioner och information om ventilationssystemet uppsatta. Därefter upprättas ett protokoll som dels ges till fastighetsägaren, där eventuella brister som behöver åtgärdas är noterade, men också till kommunens byggnadsnämnd.

Det är kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för att följa upp att de brister som kommer fram i samband med OVK besiktningen blir åtgärdade. Fastighetsägaren, och inte de som använder lokalerna, är den som är ansvarig för att alla brister blir åtgärdade. Om fastighetsägaren inte åtgärder de brister som redovisats i tid kan byggnadsnämnden besluta om att fastighetsägaren får betala böter.

I samband med en OVK besiktning ska kontrollanten även ge rekommendation kring hur fastighetsägaren kan genomföra energisparande åtgärder genom ventilationssystemet.

Till skillnad mot brister som redovisas i samband med OVK besiktning är de rekommendationer som ges kring de energisparande åtgärderna frivilliga att genomföra för fastighetsägaren. Dock kan vissa råd kring hur fastighetsägaren kan göra energisparande åtgärder med hjälp av ventilationssystemet, som exempelvis att återanvända luften för att värma upp fastigheten, vara lönsamma över tid.