BE OM OFFERT

Vi hjälper dig ta in den bästa offerten på OVK

Genom oss kommer du i kontakt med certifierade företag som arbetar med OVK i din kommun.

Be om offert

Vad betyder OVK?

En OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär att en fastighetsägare beställer en besiktning av fastighetens ventilationssystem vart 3:e eller vart 6:e år.

Syftet med en OVK besiktning är att kontrollera att fastighetens ventilationssystem fungerar korrekt utifrån byggplanen och de förordningar som gällde vid den tid då ventilationssystemet installerades.

Så fungerar tjänsten

Genom oss kommer du enkelt i kontakt med behöriga & väletablerade företag som arbetar med OVK i din kommun.

 1. Skapa en offertförfrågan

  Beskriv arbetet du behöver få utfört i vårt formulär.

 2. Din förfrågan förmedlas till våra partners

  Vi förmedlar din förfrågan vidare till våra utvalda partners i din kommun.

 3. Du blir kontaktad för offert & rådgivning

  Nu blir du kontaktad utav certifierade företag som kan offerera dig på arbetet du önskar.

Be om offert

Detta kan du få hjälp med

Genom vår tjänst kommer du i kontakt med företag som kan hjälpa dig med bland annat:

 • OVK-besiktning
 • Rengöring utav ventilationssystem
 • Energieffektivisering
 • Installation utav ventilationssystem
 • Serviceavtal för fastigheten
OVK-besiktningsman

Informationsartiklar

Lär dig mer om OVK, vad du bör tänka på & vilka regler som gäller.

Få hjälp att hitta företag inom OVK

Om du är fastighetsägare så krävs det att du utför OVK besiktning av din fastighet regelbundet. En OVK besiktning ska utföras var 3:e eller vart 6:e år, beroende på vilken kategori fastighetens ventilationssystem klassas under.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att boka en OVK besiktning vilket också gör det möjligt för dig att själv välja vilket företag som ska få utföra OVK besiktningen i din fastighet. Enklast är att begära in en offert för OVK besiktning från flera företag så att du enkelt kan jämföra priser för besiktningen.

Få den bästa offerten

När det är dags för en OVK besiktning av din fastighet kan du begära in offerter från flera olika företag som erbjuder certifierade OVK kontrollanter. Genom att begära in flera offerter har du möjlighet att kunna jämföra priser innan du väljer en leverantör.

Oftast kan även företag med certifierade OVK kontrollanter även hjälpa till med att åtgärda de brister som framkommer vid besiktningen. Därför är det bra att välja en leverantör som har goda omdömen och rekommendationer från tidigare kunder.

Genom vår tjänst kommer du i kontakt med certifierade OVK kontrollanter som också kan erbjuda hjälp med att åtgärda de fel som föreligger enligt besiktningen.

Att tänka på gällande OVK

Det är fastighetsägaren som är skyldig att beställa en OVK besiktning och se till att den genomförs. Fastighetsägaren behöver också ordna så att OVK kontrollanten får tillgång till alla utrymmen som de behöver kontrollera. Om det är en fastighet med lägenheter behöver kontrollanten tillgång till samtliga lägenheter.

Fastighetsägaren är också ansvarig för att det finns instruktioner och skötselinstruktioner av ventilationssystemet uppsatta i fastigheten. Efter genomförd OVK besiktning ska fastighetsägaren sätta upp ett intyg på en offentlig plats i fastigheten som visar att en OVK besiktning är utförd.

Om en OVK besiktning innebär att det uppdagas brister med ventilationssystemet är det fastighetsägaren, och inte de som hyr lokalerna, som är skyldig att se till att bristerna åtgärdas.

OVK kontrollanten kommer att överlämna ett protokoll till kommunens byggnadsnämnd som sedan kommer att följa upp att bristerna är åtgärdade. Om fastighetsägaren underlåter sig att korrigera de brister som påvisats vid OVK besiktning kan kommunens byggnadsnämnd dela ut ett föreläggande om vite till fastighetsägaren.

En OVK besiktning kan ta allt från några timmar till flera dagar att genomföra, beroende på fastighetens ventilationssystem och antal utrymmen som behöver besiktigas. Därför behöver en OVK besiktning oftast planeras en tid i förväg så att fastighetsägaren kan informera sina hyresgäster.

Vad innebär en OVK besiktning?

En OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär att fastighetsägaren beställer en besiktning av fastighetens ventilationssystem vart 3:e eller vart 6:e år.

Syftet med en OVK besiktning är att kontrollera att fastighetens ventilationssystem fungerar korrekt utifrån byggplanen och de förordningar som gällde vid den tid då ventilationssystemet installerades. Kontrollanten ska också kontrollera att ventilationssystemet är komplett och att inga delar har bytts ut eller lagats. Utöver det så kontrollerar besiktningsmannen att ventilationskanalerna inte innehåller föroreningar som kan föras med luften in till lokalerna eller lägenheterna.

Utöver det ska även OVK kontrollanten komplettera besiktning med att ge rådgivning kring eventuella möjligheter att använda ventilationssystemet för energisparande åtgärder. Dessa råd är dock inte fastighetsväljaren skyldig att följa, som med de brister som uppdagas och som behöver åtgärdas. Det kan ändå vara råd som fastighetsägaren kan ta i beaktan för att kunna erhålla en bättre energiekonomi.

En OVK besiktning genomförs för att kontrollera att inomhusmiljön i lokaler och lägenheter är bra. Det innebär att kontroll sker så att inomhusluften inte innehåller några föroreningar och att det finns en bra cirkulation på inomhusluften. Dålig inomhusluft leder i många fall till att personer som befinner sig i fastigheten blir trötta och i vissa fall även sjuka.

Beställa en OVK besiktning

Vart 3:e år, eller i vissa fall vart 6:e år, behöver du som fastighetsägare beställa en OVK besiktning av din fastighet. Du kan enkelt ta in en eller flera offerter från företag som tillhandahåller tjänsten OVK besiktning och som har egna certifierade kontrollanter.

Vi kan erbjuda både certifierade kontrollanter men har också tjänster för att åtgärda de brister som påvisas genom OVK besiktningen. Det gör att en OVK besiktning och eventuella åtgärder utförs snabbt och korrekt så att du slipper allt trassel med att hitta ett företag som senare ska åtgärda de fel som finns.

Vilka fastigheter är berörda?

Det finns tre kategorier av fastigheter som ska genomgå en OVK besiktning. Sedan finns det en kategori av fastigheter som är undantagna.

Fastigheter som ska utföra OVK var 3:e år

Fastigheter som inrymmer lokaler som används som skola, dagis, vårdinrättningar och liknande verksamheter ska alltid utföra en OVK besiktning vart 3:e år, oavsett vilket ventilationssystem som fastigheter har.

Fastigheter som har lokaler som används för kontor, butiker, personalrum, lägenheter eller liknande områden och som har en ventilationsanläggning som består av FT- eller FXT-ventilation ska också genomföra en OVK besiktning vart tredje år.

Fastigheter som ska utföra OVK vart 6:e år

I denna kategori finner man fastigheter som används som lägenheter, kontor, butikslokaler eller liknande användningsområden och som har en ventilationsanläggning som har självdragsventilation, F- eller FX-ventilation.

Fastigheter som inte behöver genomföra OVK

De fastigheter som är undantagna från kravet att genomföra en OVK är enplansvillor, tvåplansvillor, industrilokaler, jordbruksfastigheter och militära anläggningar.

Dock kan det finnas krav på att det ska ske en besiktning i samband med att en ventilationsanläggning installeras. Det finns dock inga krav på att man regelbundet behöver utföra en OVK besiktning.

Få offert ifrån certifierade företag inom OVK

Skapa förfrågan